De overheid heeft 12 juli 2016 bekend gemaakt dat er 1 miljard euro meer subsidie beschikbaar komt. De 1 miljard die extra beschikbaar komt is budget dat voor de komende jaren al begroot was voor hernieuwbare energie.

Er komt extra budget vrij doordat de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland beter verloop dan gedacht. In de eerste helft van dit jaar is er al ruim twee keer zoveel subsidie aangevraagd voor hernieuwbare energieprojecten dan beschikbaar was.

In 2016 is in totaal 9 miljard euro subsidie beschikbaar voor projecten binnen de SDE+, exclusief het budget voor de aanleg van het windpark Borssele op zee. De subsidie wordt pas uitbetaald aan projecten als ze daadwerkelijk energie leveren, over een periode van 15 jaar.

Zonnepanelen
In de eerste helft van 2016 is voor 4 miljard euro subsidie verstrekt aan biomassa-, geothermie-, en windenergieprojecten. Bijna 90 procent van de projecten die subsidie hebben gekregen is een zonneproject. Dit zijn 872 van de in totaal 986 projecten die SDE subsidie hebben ontvangen. Van deze 872 projecten zijn het veelal kleinschalige projecten.

Minister Kamp: “Met de subsidieregeling SDE+ wekken we zoveel mogelijk duurzame energie op tegen zo laag mogelijke kosten. Dat heeft effect: zo wordt de opwek uit zonne-energie steeds goedkoper. Van bijna 46 cent per kilowattuur in 2009 tot nog geen 13 cent dit jaar – een daling van bijna 70%. Hierdoor kunnen zonprojecten steeds beter mee concurreren binnen de SDE+. Ik verwacht dat deze kostendaling alleen maar verder doorzet.”

Subsidie voor hernieuwbare energie in eerste helft 2016

Lees het hele artikel op de website van de rijksoverheid: klik hier

Ecorus helpt u bij uw project
Heeft u een initiatief voor een zonneproject (SDE) en zoekt u hierbij een betrouwbare partner die u helpt bij de realisatie eventueel inclusief de financiering, dan kunt u altijd contact met ons opnemen