Dinsdag 2 oktober om 9.00 uur opent de najaarsronde van de SDE+ subsidie. Ook in deze ronde is totaal € 6 miljard subsidie beschikbaar. In drie periodes van 2 weken kan weer subsidie worden aangevraagd. Ecorus helpt daarbij graag.

Als u grootverbruiker bent en u wilt zonnepanelen op uw dak of grond, dan kunt u niet zonder subsidie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hiervoor de SDE+ regeling in het leven geroepen, Stimulering Duurzame Energieproductie, kortweg SDE.

De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn voor meerdere duurzame energie categorien subsidies. Zon PV is daar één van. Duurzame energie maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, is beter voor het milieu en is goed voor de economie.

Dinsdag 2 oktober om 9.00 uur opent de najaarsronde van de SDE+ subsidie. Ook in deze ronde is totaal € 6 miljard subsidie beschikbaar. In drie periodes van 2 weken kan weer subsidie worden aangevraagd.

De subsidiebedragen zijn wederom gedaald. Echter de daling is minder groot dan aanvankelijk werd bedacht. Hieronder de nieuwe basisbedragen SDE voor ZON-PV:

PV > 15 kWp en < 1 MWp       : 0,106 €/kWh

PV > 1 MWp                               : 0,099 €/kWh

Hoe werkt de SDE+?

De werking van de SDE is eigenlijk heel simpel. De regeling is opgebouwd in schijven. Elke schijf heeft een eigen subsidiebedrag. Hoe lager het bedrag wat je aanvraagt, hoe groter de kans is dat je ook daadwerkelijk subsidie krijgt toegekend. Hiermee stimuleert het ministerie dat er met het totale beschikbare subsidiebedrag, zoveel mogelijk kWh aan duurzame energie wordt opgewekt.

Heb ik subsidie nodig?

Het antwoord is simpel: op dit moment wel. De kostprijs van zonnestroom is nog altijd hoger dan de prijs van de traditionele (grijze) stroom. De SDE dicht het “gat”. In de toekomst zal het wellicht mogelijk worden om tegen dezelfde prijs zonne-energie te produceren. Hoe meer energie wordt opgewekt hoe lager de prijs. Dus ja: u heeft SDE subsidie nodig.

Wanneer is je projectaanvraag succesvol?

Je aanvraag is pas succesvol als je een zogenaamde beschikking van het ministerie krijgt. Hierin staat hoeveel SDE subsidie je krijgt toegekend. Pas dan mag je met een project beginnen. Ecorus doet alle SDE-aanvragen zelf. Dat kunnen we doen omdat we de gehele keten beheersen, vanaf ontwerp via financiering en bouw naar het beheer en onderhoud. We krijgen bijna nooit vragen van RVO hetgeen betekent dat we een complete aanvraag indienen. Ook de financiële stabiliteit van Ecorus is voor RVO belangrijk. Immers we garanderen dat na toekenning SDE subsidie het project ook wordt uitgevoerd. Dat kunnen we doen omdat we altijd zelf zorgen voor het benodigde “eigen vermogen” in de financiering. Simpel gezegd stoppen we er zelf geld in. Dat willen we graag terugverdienen en dat kan alleen als het een goede installatie is. Daar zorgen we natuurlijk voor.

Kan ik het zelf?

Ja natuurlijk kunt je het ook zelf. Maar gelet op de strenge eisen van RVO moet je je afvragen of dat verstandig is. Er is veel kennis nodig om te kunnen vaststellen of een installatie ook genoeg energie produceert. Immers de inkomsten komen uit de SDE en de geleverde stroom. Als de installatie slecht werkt komen er ook minder inkomsten. Ecorus geeft een opbrengstgarantie op het systeem. En als we die opbrengst niet halen spreken we een boete met je af die wij aan je betalen. Hoeveel garantie wil je hebben??

Waarom heeft u ons nodig?

Wij zijn een betrouwbare partner in zonne-energie. Onze ervaring is enorm en dankzij het feit dat we de gehele keten beheersen weten we waarover we praten. Als we SDE aanvragen is dat op een solide manier, zonder vage beloftes. We doen wat we beloven. U moet doen waar u goed in bent, wij zijn dat in zonne-energie!!