Door wijzigingen in de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) wordt de STEP subsidie nu nog aantrekkelijker. Hier leest u hoe dit voor u misschien wel de doorslag kan geven om zonnepanelen op huurwoningen te leggen.

 

In het kort:

De STEP subsidie is een subsidie voor verhuurders van één of meer huurwoningen in de gereguleerde huursector die de energieprestaties van huurwoning(en) willen verbeteren. De STEP subsidie (Stimuleringsregeling energieprestatie huursector) is in het leven geroepen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wil hiermee een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector geven.

Wat verandert er? (vanaf 1 juli 2016)

– Aanvragen van de STEP subsidie kan een jaar langer, de aanvraagperiode is nu tot 31 december 2018. Vastgestelde subsidies ontvangt u wel nog steeds in 2018 en 2019.
– Subsidiebedragen worden met terugwerkende kracht per verbetering van Energie-Index (EI) vastgesteld. Voorheen werden subsidiebedragen gebaseerd op investeringscijfers uit 2010/2011. De subsidiebedragen worden verhoogd vanaf 1 juli 2016. Het verhogen van de bedragen betekent dat u in totaal voor minder woningen subsidie kan aanvragen, omdat het subsidieplafond eerder uitgeput zal zijn.
– Om zeer energiezuinige renovaties te stimuleren, verstrekt de overheid nu ook subsidie voor renovaties die verdergaan dan een EI 1,20 (energielabel A).
– Verruiming in de terugval marge bij subsidievaststelling. U krijgt een subsidiebedrag vastgesteld als in vergelijking met de subsidieverlening de Energie-Index verbetering twee klassen lager uitvalt.
– Vindt er een verhoging van ambitie plaats? Dan maakt u aanspraak op een verhoging van de subsidie. Wees wel zorgvuldig in uw afweging, want mocht de ambitie uiteindelijk niet gerealiseerd worden dan kan de subsidie op nihil worden vastgesteld.
– U ontvangt maar eenmaal subsidie voor een woning, wel kunt u een aanvraag intrekken en nogmaals een nieuwe aanvraag doen. Maar als u eenmaal subsidie ontvangen heeft kan deze niet in hoogte veranderd worden.

Zonnepanelen en de STEP regeling

Ook zonnepanelen helpen bij verbetering van de energieprestaties en daarom maakt u aanspraak op de STEP subsidie. Twee labelstappen (van bijvoorbeeld energielabel D naar B) zijn nodig om aanspraak te maken op de subsidie. Met zonnepanelen alleen voldoet u al aan de gewenste twee labelstappen. Daarmee kunt u al een subsidie van 1.500 euro binnenslepen (per woning). <
Hierboven staat een praktijkvoorbeeld voor een woning van 80 m2 die twee labelstappen maakt (wat nodig is om STEP subsidie te ontvangen). De grafieken laten zien hoeveel subsidie t.o.v. de de investeringen ontvangen. In grafiek twee kunt u zien wat de kosten en ontvangen subsidies zijn.

Contacteer ons voor nadere informatie