artikel uit Solar Magazine, Marktgids 2020

Ecorus is al 10 jaar een pionier in de ontwikkeling van grootschalige pv-projecten in de Benelux. Het bedrijf is een van de majeure spelers in de markten voor bedrijfsdaken, woningcorporaties en zonneparken. Daarbij ontzorgt het zijn klanten in het gehele traject van subsidieaanvraag, vergunning, en financiering tot en met bouw, beheer en onderhoud. Daarnaast ontwikkelt het eigen projecten. Bij dat alles bouwt Ecorus voort op een langetermijnvisie. Dat uit zich onder andere in een hoge realisatiegraad en breed gedragen ontwerpen zoals zonnepark Fledderbosch in Groningen.

De passie en fascinatie voor zonne-energie zat er bij oprichters Raphael Janssens en Philippe Vanhoef van Ecorus al van jongs af aan in. Als technologiestudenten aan de Universiteit van Leuven keken ze met enthousiasme naar de prestaties van hun collega’s van TU Delft tijdens de jaarlijkse World Solar Challenge in Australië. Toen hun vraag om een eigen universiteitsteam op te zetten werd afgewezen, sloot Rafael zich in 2003 aan bij het solarteam van TU Delft en nam deel aan de race met zonneauto’s. Met diezelfde drive zetten ze in 2010 Ecorus op als een zonne-energieontwikkelaar die het verschil wil maken. Goede partner ‘Het Vlaanderen van toen lijkt op het Nederland van nu’, aldus Philippe. ‘De solar branche was booming, mede dankzij subsidiëring. Iedereen dook er bovenop. In 2012, toen de Vlaamse overheid zich terugtrok, verlegden we onze blik naar naar Wallonië. 1 jaar later kregen we een telefoontje van Woningstichting Den Helder die zijn tijd ver vooruit was en zonnepanelen op hun woningen wilde plaatsen. Ze zochten een goede partner. Een bedrijf zoals Ecorus, die het volledige traject van fi nanciering tot en met realisatie verzorgt, was er nog niet in Nederland. Het ging om een enorme investering en ze konden zich vanwege het slecht imago dat hun sector toen had geen fi asco permitteren. Dat project werd een succes. Sindsdien is het voor ons ook in Nederland hard gegaan.’

Race

De marktsegmenten waarop Ecorus zich concentreert zijn bedrijfsdaken, zonneparken en woningcorporaties. Het heeft een stevige voet aan de grond in alle 3 en opereert als autonome ontwikkelaar en epc’er. Ecorus’ porfolio omvat 14 zonneparken waaronder een van de eerste zonneparken van Nederland: Solar Park Purmerend, gebouwd in 2016. Daarnaast realiseerde het tientallen dakgebonden pv-projecten, bijvoorbeeld voor staalgigant ArcelorMittal en vaste partners zoals Ahold, Nike en Lidl. Hoewel het in de top 10 van aanvragers binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) staat, geeft Vanhoef aan dat het bedrijf niet in een race zit om de grootste te worden. Hij vindt het belangrijker om projecten daadwerkelijk te realiseren.

Beter maken

‘Wij vinden dat we zuinig op onze planeet moeten zijn. Dat betekent niet zoveel mogelijk zonnepanelen in aaneengesloten rijen wegzetten. Je kunt de wereld alleen beter maken als je de belangen van alle stakeholders ziet en dient. Bij grote dakgebonden pv-systemen heb je het dan snel over meerwaarde bieden op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld ten aanzien van brandgevaar en belasting. Bij zonneparken is het complexer. Het opwekken van duurzame energie moet hand in hand gaan met het betrekken van de omgeving, het bewaken of toevoegen van biodiversiteit en het goed inpassen van het project in het landschap. Dat besef zit er bij ons al heel lang in en is steeds sterker geworden.’

Natuurontwikkeling

Harold Ramaker is eindverantwoordelijke projectontwikkeling bij Ecorus. Hij is blij met de ‘Gedragscode Zon op Land’ die Holland Solar en diverse natuur- en milieuorganisaties in oktober presenteerden. Daarin worden issues zoals landschappelijke waarde, biodiversiteit, omgeving en mede-eigenaarschap geadresseerd. ‘Dat biedt een goede basis om stagnatie in de grootschalige uitrol van pv als gevolg van groeiend maatschappelijk verzet tegen te gaan. Ik zie het bovendien als een bevestiging van het belang van onze aanpak waarbij het creëren van draagvlak door participatie en het zoeken van de juiste balans centraal staat. Daarmee zijn wij al een aantal jaar bezig en we zoeken doorlopend naar nieuwe oplossingen en verbeteringen, bijvoorbeeld wat betreft de samenwerking met de omgeving en belangengroepen. De resultaten daarvan zie je steeds meer terug in onze parken, onder andere in de vorm van bijenhotels, hagen, ruimte tussen de panelen, toegankelijkheid voor wilde dieren, werken met passende kleuren en zichtlijnen. We hebben inmiddels ook een specialist in natuurbescherming en -ontwikkeling in dienst – René – die van het eerste idee tot en met het beheer bij alle projecten betrokken is. Al die kwaliteiten en lessen die we hebben geleerd zijn nu bij elkaar gekomen in een integrale aanpak bij het realiseren van zonnepark Fledderbosch in Groningen.’

Dorpshuis

In 2016 sprak de gemeente Ter Boer de ambitie uit energieneutraal te worden. Het kleurde de kaart in met plekken waar zonneparken mochten worden gerealiseerd. Boer Wierda zat in zo’n groene zone en werd al snel vanuit binnen- en buitenland gebeld door ontwikkelaars die tegen elkaar opboden. Vanhoef: ‘Hij is echter een nuchtere man en kwam uiteindelijk bij ons terecht. We hebben in 2017 een handtekening gezet. Daarnaast kwamen we met Waterschap Noorderzijlvest overeen een aanliggend tuk land dat in hun eigendom is bij het park te betrekken. Alle stakeholders zijn vroegtijdig bij de planvorming betrokken. We hebben de direct omwonenden bezocht om vragen te beantwoorden en wensen te inventariseren. We hebben natuurorganisaties, dorpsbelangen en de lokale energiecorporatie geconsulteerd. Alle belanghebbenden zaten bijeen in het dorpshuis om hun input te leveren. Uit dat alles is een bijzonder ontwerp gerold. Een derde van het oppervlak wordt natuur, ook met het oog op de bijzondere weidevogels die er leven. De Oude Kwens die er ooit stroomde komt terug, er wordt een wandelroute aangelegd, de zichtlijnen zijn afgestemd op het landschap, er komt een picknickplaats, aanwonenden behouden uitzicht op het aangrenzende kanaal… Bovendien neemt coöperatie “Bronnen van ons” een belang van 50 procent. Inmiddels is de vergunning verleend en de SDE+-subsidie aangevraagd. In 2021 moet het zonnepark van 110 megawattpiek draaien. Met dit project namen we 2 jaar geleden feitelijk al een voorschot op de Gedragscode Zon op Land. Het staat wat mij betreft symbool voor wie wij zijn en wat we doen. Dromen, geloven en het verschil maken door steeds een win-win te zoeken voor alle partijen.’