SDE Subsidie

SDE Subsidie

U wilt investeren in zonnepanelen-energie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hiervoor de SDE subsidie in het leven geroepen, Stimulering Duurzame Energieproductie. Er zijn SDE regelingen voor verschillende duurzame energie categorieën, SDE Zon is daar één van. Zonne-energie maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, is beter voor het milieu en is goed voor de economie. 

De SDE subsidie is opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting. Dat is een aansluiting van meer dan 3x80 A op het elektriciteitsnet.

SDE subsidie, dat is niet zomaar wat!

Het is een geweldige regeling die veel hernieuwbare energie mogelijk maakt en de toepassing stimuleert. Om in aanmerking te komen moet uw SDE aanvraag volledig zijn, met de juiste onderbouwing voor het project. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de beheerder van de SDE subsidie en controleert iedere aanvraag op volledigheid en benodigde documentatie zoals vergunningen. Naast een sterke haalbaarheidsstudie van het project kijkt men naar wie de subsidie aanvraagt, of de eigenaar wel toestemming geeft voor plaatsing, hoe de financiering is geregeld en nog vele andere zaken. Dit doet men om er zeker van te zijn dat de SDE subsidie ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

De afgelopen jaren is er veel subsidie toegekend, maar tot uitvoering is het niet gekomen. Dit komt door een niet-haalbare businesscase. Dat is jammer, want de SDE subsidie is er niet voor niets. Ecorus prijst zich gelukkig dat alle projecten waarvoor subsidie werd aangevraagd ook daadwerkelijk gebouwd zijn.

Heb ik SDE subsidie nodig?

Op dit moment wel. De kostprijs van zonne-energiesysteem is nog altijd hoger dan de prijs van de traditionele (grijze) stroom. De SDE subsidie dicht het “gat” wat ontstaat. In de toekomst zal het wellicht mogelijk worden om tegen dezelfde prijs zonne-energie te produceren. Hoe meer hernieuwbare energie wordt opgewekt, hoe lager de kostprijs van het zonne-energiesysteem.

Hoe werkt de SDE Subsidie?

De SDE subsidie heeft twee openstellingrondes, deze vinden plaats in het voorjaar en najaar (oktober 2018, maart 2019 en oktober 2019). Per openstellingsronde wordt 6 miljard budget beschikbaar gesteld.  

De openstelling verloopt in drie fases en per fase loopt het fasebedrag op. Hoe lager het bedrag wat aanvraagt wordt, hoe groter de kans dat de SDE subsidie daadwerkelijk toegekend wordt. Door het competitief subsidiemodel stimuleert het Ministerie dat er met het totale beschikbare subsidiebedrag, zoveel mogelijk duurzame energie opgewekt wordt. 

Wanneer is de subsidie-aanvraag succesvol?

Uw aanvraag is succesvol als u een zogenaamde beschikking van het Ministerie krijgt. Hierin staat hoeveel SDE subsidie toegekend wordt. Pas dan kunt u met een project starten. Jaarlijks worden vele SDE aanvragen afgewezen door het RVO en worden meer eisen gesteld om de uitvoeringsgraad te verbeteren. 

Kan ik het zelf SDE subsidie aanvragen?

Natuurlijk kunt u het ook zelf. Gelet op de strenge eisen vanuit het RVO, kunt u zich afvragen of dat verstandig is. Er is enorm veel kennis nodig om te kunnen vaststellen of een zonne-energiesysteem ook genoeg energie produceert. Immers komen uw inkomsten uit de SDE subsidie en de geleverde stroom. Als de installatie slecht werkt, heeft u vanzelfsprekend ook minder tot geen inkomsten. Ecorus geeft een prestatiegarantie op het zonne-energiesysteem. Presteert het systeem niet of slecht, dan vergoeden wij de misgelopen opbrengsten. Een betere garantie bestaat niet! 

Wat kan Ecorus voor u betekenen?

Ecorus doet alle SDE-aanvragen in eigen beheer. Dat kunnen we doen omdat we de gehele keten beheersen, van ontwerp, financiering, bouw tot het beheer & onderhoud van het zonne-energiesysteem. We krijgen zelden vragen van RVO, hetgeen betekent dat we een complete en acceptabele aanvraag indienen. Ook de financiele stabiliteit van Ecorus is voor RVO belangrijk. We garanderen immers dat na toekenning SDE subsidie het project ook gerealiseerd wordt. Dat kunnen we doen omdat we altijd zelf zorgen voor het benodigde “eigen vermogen” in de financiering. Ecorus investeert zelf in projecten. Dat willen we graag terugverdienen en kan alleen als de installatie rendabel is. Daar zorgen we natuurlijk voor!

  • Ecorus is een betrouwbare partner in zonne-energie.
  • Als we SDE aanvragen is dat op een solide manier.
  • Géén vage beloftes maar een eerlijk verhaal
  • We doen wat we beloven.
  • U moet doen waar u goed in bent, wij zijn dat in zonne-energie.
  • Wij zijn Ecorus, we houden van de zon.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor een afspraak. 

Zelf rendement uit de zon halen? Wij helpen u graag verder

* deze velden zijn verplicht