Inwoners van de gemeente Leeuwarden kunnen meeprofiteren van de opbrengst van twee zonneparken bij Leeuwarden. Vanaf deze week kunnen ze inschrijven om te investeren in de exploitatie van de parken Zwette en het Hemriksein bij Leeuwarden.

Eind 2017 is Ecorus BV gestart met de realisatie van een tweetal zonneparken rond Leeuwarden.

Deze Zonneparken, De Zwette en Henriksheim, zijn sinds begin 2018 operationeel en presteren conform verwachting.

Als onderdeel van de vergunningsprocedure heeft de uitgevende Instelling met de gemeente afgesproken dat er, na oplevering, om het maatschappelijk draagvlak voor de Zonneparken te vergroten, een mogelijkheid zou worden geboden aan particulieren om te investeren in de exploitatie van de Zonneparken.

Vanaf woensdag 26 juni 10:00u. wordt aan de inwoners van de gemeente Leeuwarden de mogelijkheid geboden om mee te investeren in deze parken. Deze crowdfunding komt voort uit de afspraken die gemaakt zijn tussen Ecorus en de gemeente om lokale financiële participatie mogelijk te maken.

Via het platform van Duurzaaminvesteren.nl wordt gedurende 2 weken aan uitsluitend de inwoners van de gemeente Leeuwarden de mogelijkheid geboden om vooruitlopend op algemene publicatie, in te schrijven op een achtergestelde obligatielening.

De link naar deze investeringsmogelijkheid treft u hieronder:

https://www.duurzaaminvesteren.nl/Projecten/Propositiedetail?PropositionID=120&Title=eco-invest-frl—zonnepark-de-zwette-en-hemriksein

 

Over Ecorus
Ecorus is een ontwikkelaar van zonne-energieprojecten, met vestigingen in Nederland en België. Naast de eigen ontwikkeling, zoals De Vaandel, faciliteert Ecorus ook projecten van derden. Dat kan in de vorm van ontwerp en bouw, onderhoud en financiering. Het ontwikkelen van zonne-energieprojecten doet Ecorus in opdracht van onder meer bedrijven, woningcorporaties en gemeenten.