Uw SDE Subsidie aanvraag laten verzorgen door Ecorus? Dat kan!

Ecorus doet alle SDE-aanvragen in eigen beheer. Dat kunnen we doen omdat we de gehele keten beheersen, van ontwerp, financiering, bouw tot het beheer & onderhoud van het zonne-energiesysteem. We krijgen zelden vragen van RVO, hetgeen betekent dat we een complete en acceptabele aanvraag indienen. Ook de financiele stabiliteit van Ecorus is voor RVO belangrijk. We garanderen immers dat na toekenning SDE subsidie het project ook gerealiseerd wordt. Dat kunnen we doen omdat we altijd zelf zorgen voor het benodigde “eigen vermogen” in de financiering. Wij denken daarin graag met u mee.