SDE+ subsidie voor zonnepanelen op dak en grond gaat op de schop

De prioriteit van SDE++ verschuift van het opwekken van duurzame energie naar het stimuleren van CO2-reductie. Het beschikbare budget halveert van 10 naar 5 miljard euro en er worden heel wat nieuwe technieken toegevoegd, zoals Carbon Capture Storage en industriële restwarmte. Bovendien krijgen deze nieuwe technieken voorrang. Feitelijk betekent dit dat de kans op het verkrijgen van subsidie voor zonnepanelen aanzienlijk daalt. Wilt u investeren in een zonnepaneleninstallatie, dan is dit hét moment om uw subsidie nog veilig te stellen.

Laat hier uw SDE aanvraag regelen

SDE subsidie voor zonnepanelen: uw laatste kans!

Wilt u investeren in zonnestroom of zonnewarmte, dan kunt u als ondernemer een subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van zonnepanelen. De voorjaarsronde van 2020 is de laatste kans voor het verkrijgen van de subsidie in de huidige vorm én tegen de huidige tarieven. De overheid heeft namelijk aangekondigd dat de SDE+ regeling op de schop gaat. En dit blijft niet zonder gevolgen. Zo daalt met de komst van de vernieuwde subsidieregeling onder meer de kans op het verkrijgen voor zonne-energieprojecten aanzienlijk. Wie dus werk wil maken van zonne-energie, doet er goed aan nog dit voorjaar een subsidieaanvraag in te dienen.

SDE++: van duurzame energie, naar CO2-reductie

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) ondersteunt op dit moment nog steeds grootverbruikers, zoals bedrijven, organisaties en (non-profit)instellingen, bij het opwekken van duurzame energie met een exploitatiesubsidie. Een nieuwe regeling zorgt ervoor dat de huidige SDE+ regeling vanaf volgend jaar een nieuwe invulling én een nieuwe naam krijgt: SDE++. De focus van de stimuleringsregeling verschuift, met het oog op de landelijke klimaatdoelstellingen, van het opwekken van duurzame energie naar het aanmoedigen van CO2-reductie. Inmiddels heeft de overheid, op advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de hoofdcategorieën voor de SDE++ subsidieregeling bekendgemaakt. Medio 2020 krijgen projecten rond hernieuwbare energie, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte, gecombineerd opwekken en CO2-reductie prioriteit.

Het beschikbare subsidiebudget wordt in 2020 gehalveerd van 10 miljard naar 5 miljard euro. Nieuwe technieken, zoals Carbon Capture & Storage en industriële restwarmte krijgen bovendien voorrang op zonne-energieprojecten. Op het moment dat de vernieuwde regeling in werking treedt, daalt hierdoor niet alleen het basisbedrag per kWh, maar ook de kans op subsidie voor zonne-energieprojecten. Genoeg redenen om niet alleen voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee nog dit jaar een SDE subsidie voor zonnepanelen aan te vragen. Hoe dit te doen? Daar helpt Ecorus u graag bij.

Zet uw bedrijf samen met Ecorus in het zonnetje

Bij het aanvragen van een SDE+ subsidie komt veel kijken. Om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling is een goede onderbouwing van uw duurzaamheidsproject essentieel. Ecorus heeft veel ervaring met het aanvragen van deze subsidie en kan u dit traject volledig uit handen nemen; van ontwerp, financiering en bouw tot het beheer en onderhoud van de installatie. Het inschakelen van Ecorus vergroot de slagingskans van uw project en neemt u bovendien veel tijd en regelwerk uit handen. Energie die u kunt gebruiken voor waar ú goed in bent: ondernemen.

Wilt u uw SDE subsidieaanvraag laten verzorgen of uw subsidie benutten? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden en vraag direct kosteloos en onafhankelijk advies dat het beste bij u past!