SDE Subsidie aanvragen

U wilt investeren in zonnepanelen-energie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hiervoor de SDE subsidie in het leven geroepen, Stimulering Duurzame Energieproductie. Er zijn SDE regelingen voor verschillende duurzame energie categorieën, SDE Zon is daar één van. Zonne-energie maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, is beter voor het milieu en is goed voor de economie.

Het is een geweldige regeling die veel hernieuwbare energie mogelijk maakt en de toepassing stimuleert. Om in aanmerking te komen moet uw SDE aanvraag volledig zijn, met de juiste onderbouwing voor het project. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de beheerder van de SDE subsidie en controleert iedere aanvraag op volledigheid en benodigde documentatie zoals vergunningen. Naast een sterke haalbaarheidsstudie van het project kijkt men naar wie de subsidie aanvraagt, of de eigenaar wel toestemming geeft voor plaatsing, hoe de financiering is geregeld en nog vele andere zaken. Dit doet men om er zeker van te zijn dat de SDE subsidie ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

De afgelopen jaren is er veel subsidie toegekend, maar tot uitvoering is het niet gekomen. Dit komt door een niet-haalbare businesscase. Dat is jammer, want de SDE subsidie is er niet voor niets. Ecorus prijst zich gelukkig dat alle projecten waarvoor subsidie werd aangevraagd ook daadwerkelijk gebouwd zijn.

Wat kan Ecorus voor u betekenen?

Ecorus doet alle SDE-aanvragen in eigen beheer. Dat kunnen we doen omdat we de gehele keten beheersen, van ontwerp, financiering, bouw tot het beheer & onderhoud van het zonne-energiesysteem. We krijgen zelden vragen van RVO, hetgeen betekent dat we een complete en acceptabele aanvraag indienen. Ook de financiele stabiliteit van Ecorus is voor RVO belangrijk. We garanderen immers dat na toekenning SDE subsidie het project ook gerealiseerd wordt. Dat kunnen we doen omdat we altijd zelf zorgen voor het benodigde “eigen vermogen” in de financiering. Ecorus investeert zelf in projecten.

Uw SDE Subsidie aanvraag laten verzorgen door Ecorus?

Vraag mijn SDE aan