Steeds meer woningcorporaties kiezen voor de aanpak van Ecorus. Niet alleen lijst men voor onze technische aanpak, maar ook voor het model waarbij Ecorus ook de communicatie naar de huurders verzorgd.

Woningcorporatie Staedion gaat samenwerken met SolarNRG en Ecorus in een pilotproject voor het aanbrengen van zonnepanelen op huurwoningen. Tot 2020 wil Staedion 5.000 woningen van pv voorzien.

De 2 bedrijven geven voorlichting en advies aan de huurders over het aanbrengen van de zonnepanelen en zorgen vervolgens voor de installatie. Staedion start de samenwerking met SolarNRG en Ecorus bij een pilotproject met het aanbrengen van zonnepanelen bij circa 600 huurwoningen. Het gaat om 3 projecten: bij appartementen in de Nettelhorsttraat, Robertaland en bij eengezinswoningen in de J. Palachstraat. J. Huizingastraat, S. Bikostraat, S. Allendestraat en Scheepenstraat.

Bewoners hoeven zelf geen zonnepanelen te kopen. Via de servicekosten betalen ze een bijdrage voor het gebruik van de zonnepanelen. Bij gelijk elektriciteitsgebruik gaat de energierekening omlaag. Via een monitoringsysteem kunnen huurders de opbrengst van de zonnepanelen online volgen.