In dit interview proberen wij risico’s rondom zonne-installaties bespreekbaar te maken. Met vandaag het eerste deel van het open en transparante interview met managing partner en mede-oprichter van Ecorus: Raphael Janssens.

 

Klanten hebben de vrees dat hun productie komt stil te liggen doordat zij gebruik gaan maken van zonne-installaties. Is deze vrees gegrond volgens jou?

We komen deze bezorgdheid inderdaad regelmatig tegen. Vooral in de dakprojecten bestaat die angst. Wij zitten met onze werkzaamheden boven de core-business van de klant, dus uiteraard is de vrees gegrond. Dat je als bedrijf wil verduurzamen en door een zonne-installatie jouw steentje wil bijdragen, mag niet in de weg staan van de core-business.

‘’Die vrees is 100% terecht. De schade van één dag productiestilstand is vaak vele malen maal groter dan één dag energieverlies van het zonnesysteem, de activiteit van de klant primeert.‘’

Elke interventie van het productieproces is zeer onwenselijk. Met deze angst worden we bij elke project geconfronteerd. Die vrees is 100% terecht. De schade van één dag productiestilstand is vaak vele malen groter dan één dag energieverlies van het zonnesysteem; de verhoudingen liggen dus scheef. En dan is het aan ons als sector om te zorgen dat we niet interfereren met de activiteit van de klant. Het is ons streefdoel om het zonne-systeem te plaatsen zonder dat de klant het waarneemt.

 

Wat is een voorbeeld van een veel voorkomende interventie van de productie?

Eén van de voorbeelden is lekkage van het dak. Je gaat natuurlijk met duizenden onderdelen en gereedschappen op een dak van de klant werken. De kans dat daarbij een lek ontstaat is natuurlijk aanwezig. Het is in het verleden ook, jammergenoeg, op onze projecten gebeurd. Daar hebben we heel veel dure en leerzame lessen uit getrokken. Maar waar we wel voor gaan, en waar we onze hand voor in het vuur steken, is dat het niet meer gaat gebeuren. En dan komen we weer bij die ervaring.

‘’Iedereen denkt: je hebt een plat dak, je hebt een schuin dak en dat is het. Maar dat is het niet. Als je het afpelt kom je op honderden verschillende type daken; met verschillende opbouw, verschillende onderdaken, verschillende dakhuiden, verschillende isolaties, etc…. Het is pas als je op alle daken gezeten hebt dat je weet waar je op moet letten in welke situatie.’’

Het is niet dat er twee verschillende soorten daken bestaan. Iedereen denkt: je hebt een plat dak, je hebt een schuin dak en dat is het. Maar dat is het niet. Als je het afpelt kom je op honderden verschillende type daken, met verschillende opbouw, verschillende onderdaken, verschillende dakhuiden, verschillende isolaties. Het is pas als je op alle daken gezeten hebt, dat je weet waar je op moet letten in welke situatie. Ik denk dat we ze ondertussen allemaal gehad hebben. Dit heeft ervoor gezorgd dat ons installatieniveau en de installatie kwaliteit telkens beter wordt. Elk risico dat we zijn tegengekomen hebben we gemitigeerd in de manier waarop wij nu bouwen. De handleiding voor het bouwen, die verandert elke maand en die evolueert na elk project.

 

Welke garanties kan Ecorus bieden?

Het is heel simpel, als we iets veroorzaken, dan herstellen we het. De garantie die we nu kunnen geven is dat we zorgen dat het niet meer gebeurt. Dit doen we door voorafgaand aan de bouw een uitgebreid onderzoek te doen. Wat voor type dak is het, wat is de exacte opbouw en welke methodes we moeten gebruiken voor dit specifieke dak. Op deze manier krijg je een soort flowchart waarin je bepaalt welke onderconstructies je gaat gebruiken en welke maatregelen er moeten worden genomen om problemen te voorkomen. Zo garanderen we de continuïteit van de core-business van de klant.

 

Wat doet Ecorus om de klant op de hoogte te brengen van de mogelijke risico’s?

Wat we doen is een plan van aanpak maken. We moeten natuurlijk de logistieke toevoer kunnen plaatsen op het terrein van de klant. In het plan van aanpak laten we zien welke maatregelen we gaan nemen. De klant kan dit dan eventueel laten dubbelchecken door een dakdekker of dakadviseur. Pas als wij een akkoord hebben, dan gaan wij het zo uitvoeren. Op die manier is de klant goed op de hoogte.

 

In hoeverre worden de monteurs voorbereid op eventuele problemen?

Vandaag de dag is de kennis die we in huis hebben niet meer alleen afkomstig van Raphael Janssens, maar van alle ingenieurs van Ecorus. Wij zetten veel meer in op interne opleidingen en het overdragen van “lessons learned” uit vorige projecten. Dat is wat we meegeven aan de ingenieurs: elk project moet beter zijn dan de vorige.

“Vandaag de dag is de kennis die we in huis hebben niet meer alleen afkomstig van Raphael Janssens, maar van alle ingenieurs van Ecorus. Wij zetten veel meer in op interne opleidingen en het overdragen van “lessons learned’’ uit vorige projecten.”

Onze monteurs zijn erop gedrild om problemen niet onder de mat te schuiven. Het aangeven van problemen of fouten belonen wij daarom ook, in plaats van te bestraffen. Het is erg belangrijk dat wij geen sfeer creëren waarin monteurs belangrijke informatie achterhouden.

Want anders krijg je situaties waarin schades niet worden gemeld. Gevolgschade is altijd vele malen hoger dan de kosten van de herstelling. Daarom is er altijd iemand bij het bouwen aanwezig, om direct de schade te herstellen. Snelle aanpak is de sleutel. Als je dingen laat liggen, vererger je de situatie. Je moet direct actie ondernemen. Ondertussen zijn wij hier volledig op ingericht. Wij communiceren ook alles met de klant.  Wij vertellen waar we het dak hebben hersteld. Dit geeft natuurlijk ook vertrouwen aan de klant.

 

Op welke manier onderscheidt Ecorus zich ten opzichte van concurrentie?

Dan kom ik toch weer terug bij ervaring. Maak je geen illusie, we hebben echt fouten gemaakt bij nieuwe type daken of nieuwe soorten ondergronden. Hier is het leergeld voor betaald en is het uiteindelijk altijd opgelost voor de klant.

Er is geen enkel project dat geen problemen kent. Dat is bijna onmogelijk. Maar door onze organisch opgebouwde ervaring herkennen we problemen nog voordat ze ontstaan, waardoor het hele installatieproces vlekkeloos verloopt.

Er zijn vandaag de dag een paar goede spelers bijgekomen, dat is goed voor de sector. De markt staat niet stil en de producten staan niet stil. Je moet continu “on top’’ zijn. Doordat wij vanaf het begin op een organische manier zijn gegroeid, en over die ervaring beschikken, wordt Ecorus bij materiaal leverancier gevraagd voor advies voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Van montagemateriaal tot elektra aansluitingen en groepenkasten. Zo hebben onze klanten steeds ook recht op de best beschikbare producten in de markt die samen tot een “state of the art” zonne-systeem op het dak van de klant gemonteerd worden. Hierdoor kunnen wij beter omgaan met complexe projecten. Er is geen enkel project dat geen problemen kent. Dat is bijna onmogelijk. Maar door onze organisch opgebouwde ervaring herkennen we problemen nog voordat ze ontstaan, waardoor het hele installatieproces vlekkeloos verloopt. En wij leren nog elke dag bij.

Het tweede deel lezen? Hou de site in de gaten.

 

___

Meer weten over risk mitigation? Neem dan contact met ons op