Ecorus ontwikkelt een oplossing die een stabiele, bedrijfszekere datacommunicatie en een nauwkeurige energie- meting voorziet

Het monitoren van de goede werking van de zonnepaneel installatie is erg belangrijk. De huurder betaalt maandelijks voor de zonnepanelen, dus is het belangrijk dat de installatie naar behoren functioneert.

Traditioneel wordt er gewerkt met monitoring op de omvormer via het internet van de bewoner. Dit levert echter heel veel problemen op met slechte verbindingen, huurders die geen internet hebben, etc…

STABIELE EN NAUWKEURIGE METING

Ecorus heeft daarom een oplossing ontwikkeld die een stabiele, bedrijfszekere datacommunicatie en een nauwkeurige energie- meting voorziet. Er wordt gebruik gemaakt van een slimme energie meter met ingebouwde GSM communicatie module. In elke meter zit een SIM kaartje en de metingen worden per 15 minuten doorgezonden naar de servers van Ecorus. De meters, die ook door Liander worden toegepast als verbruiksmeters, zijn MID gekeurd en zijn van de hoogste nauwkeurigheidsklasse.

ACTIEVE BEWAKING VAN DE INSTALLATIE

De zonnepanelen worden actief bewaakt. Elke nacht wordt de opbrengst van elke installatie geanalyseerd door onze algoritmes. Indien er problemen worden vastgesteld worden er automatisch alarmen gegenereerd zodat er kan ingegrepen worden.

De monitoring gegevens zijn beschikbaar voor de individuele gebruikers in het Ecorus klantenportaal. De opdrachtgever heeft toegang tot een eigen portaal waar alle individuele installaties kunnen worden opgevolgd.

MEER DAN EEN JAAR PROBLEEMLOOS

Meer dan 400 productiemeters werken inmiddels ruim een jaar probleemloos.