Zonnepark Den Helder krijgt vergunning

Nog geen minuut had de gemeenteraad van Den Helder nodig om een “verklaring van geen bedenkingen” voor het zonnepark Den Helder af te geven. De commissie Stadsontwikkeling – en Beheer besprak het verlenen van de omgevingsvergunning twee weken eerder. Daarin bleek dat men groot voorstander is van het door Ecorus geïnitieerde zonnepark op het industrieterrein Kooijpunt. Vier jaar geleden lanceerde Ecorus als een van de eerste in Nederland haar plan om een zonnepark te realiseren om daarmee een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het verduurzamen van de stad. Het idee werd door de toenmalige gemeenteraad unaniem ondersteund. De wethouder, mevrouw Jacqueline van Dongen, kreeg er zelfs een “motie van aanmoediging” om het plan te faciliteren vanuit de gemeente. Detail hierbij is dat zowel de gemeente als de provincie Noord-Holland op dat moment nog geen beleid hadden voor zonneparken. De vergunning verlening komt net op tijd om in de najaarsronde SDE+ aan te vragen. Als alles meezit zal het park in 2019 worden gebouwd.