Ontwikkelaars van zonne-energie

  • Wij faciliteren uw project

    Wij faciliteren uw project

  • '.$titel.'

    '.$titel.'

Uw huurders genieten van zonne-energie, zonder dat u hoeft te investeren

Energiekosten bepalen voor de meeste huurders een groot deel van de woonlasten. Door het gebruik van zonne-energie kunnen die kosten flink omlaag. Ecorus maakt zonne-energie voor woningcorporaties eenvoudig bereikbaar, door de financiering over te nemen en het project te realiseren.

Zo werkt het:

De corporatie en Ecorus sluiten een raamovereenkomst. Daarna worden de woningen in samenspraak geselecteerd. Ecorus informeert samen met de corporatie de huurders. Vervolgens investeert Ecorus in de zonnepanelen en zet de ESCO op. Na de installatie neemt Ecorus ook het onderhoud en goede werking gedurende een afgeproken periode voor haar rekening. Ondersteunend heeft Ecorus voor de huurders en helpdesk. Het resultaat is dat de huurder zo’n 20% minder betaald aan energie dan de gemiddelde stroomprijs.

Extra opties:

✔ Flexibele financieringsmogelijkheden tot 25 jaar
✔ Flexibele indexatie
✔ Communicatiepakket
✔ Facturatie
✔ Koopoptie
✔ Afwijkende toepassingen zijn altijd bespreekbaar

Samenwerking BNG Bank

Ecorus werkt samen met BNG Bank voor de financiering van ESCO projecten voor woningcorporaties. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Smart monitoring

De huurder betaalt maandelijks voor de zonnepanelen, dus moet de installatie naar behoren functioneren. Het monitoren van de goede werking van de zonnepaneelinstallatie is daarom belangrijk. Ecorus ontwikkelde een slimme energiemeter die elk kwartier metingen doorstuurt naar de servers van Ecorus. Algoritmes analyseren elke nacht de opbrengst van elke installatie. Bij problemen wordt er automatisch alarm geslagen, zodat er snel ingegrepen kan worden.

Meer informatie over onze diensten? Neem contact met ons op!

Contact Download brochure

Ervaringen

“Tegen een vast maandbedrag krijgen huurders voordelige, zelfopgewekte groene stroom en dragen ze bij aan een beter milieu.”

R.P. Waltmann

Directeur, Woningstichting Den Helder