Afgelopen week zijn de samenwerkende bedrijven Ecorus en SolarGreenPoint gestart met de bouw van het zonnepark op het voormalige sportpark Noordveen in Zutphen.

Nadat de subsidie in het kader van de rijksregeling “Stimulering Energie Productie”, kortweg SDE genoemd, werd toegekend, is onlangs de daadwerkelijke uitvoering van start gegaan.

Allereerst zal het terrein zodanig worden bewerkt dat het geschikt is om er een zonnepaneel-installatie op te plaatsen. Hiertoe zal ook een gedeelte van de oude atletiekbaan worden verwijderd. Vervolgens wordt de onderconstructie geplaatst en zullen als laatste de zonnepanelen met bijbehorende elektrische installatie worden aangebracht.

Het project bestaat uit ongeveer 6000 panelen met een totaal vermogen van ongeveer 1,6 megawatt. Als het park is gerealiseerd kan het voorzien in de stroombehoefte van ca. 600 huishoudens.

Begin 2018 is het park operationeel.